✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Zenkers divertikkel

Zenkers divertikkel er en utposning (divertikkel) av slimhinnen i øvre del av spiserøret. Tilstanden fører ofte til oppgulp av ufordøyd mat og svelgebesvær

| Oppdatert

Innledning

Zenkers divertikkel er en utposning (divertikkel) av slimhinnen i øvre del av spiserøret. Her finnes det et svakt punkt i veggen. Dette trekantede område kalles Killians triangel og befinner seg mellom to muskler kalt constrictor pharyngis inferior og cricopharyngeus. Zenkers divertikkel er den vanligste typen utposning i spiserøret. De fleste pasientene er over 50 år.

Klinikk 

  • Svelgebesvær (dysfagi) er det hyppigste symptomet. Det kan bli vanskelig å svelge mat allerede etter et par munnfuller
  • Oppgulp av mat (regurgitasjon) etter måltider er svært vanlig
  • Dårlig ånde
  • Aspirasjon
  • Hoste er vanlig grunnet mat som blir liggende i utposningen
  • Mat kan komme over i larynx og gi larynxspasme, som oppleves som svært skremmende for pasienten
  • I alvorlige tilfeller sees total svelgestopp med dehydrering og vekttap som resultat.

Diagnostikk 

Gjøres med en serie røntgenbilder med peroral kontrast av øsofagus, som gjøres før skopi.

Behandling 

Behandlingen av Zenkers divertikkel gjøres ofte av øre-nese-hals leger. Er endoskopisk ‘stapling’ eller laserreseksjon, hvor m. cricopharyngeus kuttes. Muskelen utgjør hoveddelen av divertikkelens anteriore vegg, og inngrepet gjør at øsofagus og divertikkelen blir samme rom.

Under inngrepet er pasienten intubert på vanlig måte, som ikke skaper problemer. Dersom pasientens plager er små, kan konservativ behandling være å foretrekke. I noen tilfeller er kirurgisk eksisjon med inngang fra halsen nødvendig, men dette er en gammel teknikk man i stor grad har sluttet med

| Publisert

| Oppdatert