Gastroskopi

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen gjøres med en fleksibel kameraslange.

| Oppdatert

Hva er gastroskopi?

Gastroskopi er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm. Undersøkelsen gjøres med en fleksibel kameraslange som overfører bilder til en skjerm. Kun kvalifiserte leger gjør en gastroskopisk undersøkelse. 

Gastroskopi er en vanlig undersøkelse som blir gjort på de fleste sykehus. Undersøkelsen gjøres da som regel poliklinisk. Det vil si at pasienten kommer å gjør undersøkelsen på dagtid uten å bli lagt inn på sykehuset. 

Undersøkelsen gjøres også av enkelte privatpraktiserende leger. 

Hva er indikasjoner for gastroskopi?

Formålet med undersøkelsen er å påvise eventuelle sykdommer i spiserøret, magesekken eller tolvfingertarmen.  Eksempler på indikasjoner for undersøkelse er:

  • Mistanke om magesår
  • Sure oppstøt
  • Blødning fra mage-tarmkanal
  • Mistanke om kreft
  • Kontroll etter operasjon eller medisinsk behandling av magesår

Tips og forberedelser

Prosedyrene før en gastroskopi-undersøkelse kan variere fra sted til sted. Du skal få informasjon fra ditt sykehus. 

  • Ta med oppdaterte medisinlister til undersøkelsen. 
  • Man skal møte fastende til undersøkelsen. Det vil si ingen mat, drikke eller røyk etter kl 24. kvelden før undersøkelsen.
  • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner eller insulin ta kontakt med fastlegen din eller følg rådene i innkallingsbrevet. 
  • Hvis du får beroligende medisiner i forbindelse med undersøkelsen bør du ikke kjøre bil samme døgn. 
  • Enkelte pasienter, som tilhører risikogrupper, skal ha antibiotika før undersøkelsen.

Hvordan gjennomføres en gastroskopi-undersøkelse?

Før undersøkelsen sprayes man i munnen med et lokalt virkende bedøvelsesmiddel. Man får også et munnstykke så man ikke skal bite på slangen. Deretter blir slangen, som er innsatt med en gel, skjøvet ned i svelget. Dette kan ofte utløse brekningsrefleksen, men dette går som regel raskt over. Gjennom en kanal i slangen kan man blåse inn luft, ta vevsprøver eller suge ut væske til bakterieprøver.

Etter undersøkelsen

Etter at undersøkelsen er ferdig så skal pasienten vente til lokalbedøvelsen i svelget har sluttet å virke før de kan spise . Noen pasienter står på blodfortynnende medisiner. Da må pasientene observeres en kort periode i tilfelle de har fått en blødning mens de ble undersøkt. Dette er spesielt viktig dersom det har blitt tatt vevsprøve underveis i undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Dersom du får kraftige magesmerter, kaster opp blod eller det oppstår spesielle problemer etter undersøkelsen kan du ta direkte kontakt med sykehuset.

Ofte stilte spørsmål

| Publisert

| Oppdatert