✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

pasient med lyskebrokk

Lyskebrokk

Lyskebrokk skyldes manglende lukking av en kanal i lysken som heter processus vaginalis. Ofte oppdages tilstanden ved at det sees en kul i lysken.

| Oppdatert

Hva er et lyskebrokk?

Definisjonen av et brokk er en utposning fra magehulen der indre strukturer kan passere gjennom en svakhet i bukveggen.

Det kan oppstå forskjellige typer brokk, for eksempel lyskebrokk, lårbrokk, navlebrokk. Lyskebrokk er den vanligste formen for brokk.

Hvorfor oppstår lyskebrokk?

Lyskebrokk skyldes manglende lukking av en kanal i lysken som heter processus vaginalis. Det er i denne kanalen at testiklene vandrer ned til pungen. Vanligvis tilbakedannet denne kanalen i fosterlivet. Når kanalen ikke lukkes som den skal kan det føre til at tarm kan presses inn i lyskekanalen og eventuelt helt ned i pungen hos gutter eller de store kjønnsleppene hos jenter.

Hvem får lyskebrokk?

Tilstanden forekommer hos omtrent 2 av 100 barn, men sannsynligheten er minst 10 ganger høyere hos barn som er født for tidlig. Gutter rammes fire ganger oftere enn jenter. Hos 15% av de som har lyskebrokk, er tilstanden til stede på både høyre og venstre side.

Lyskebrokk kan også oppstå hos eldre personer.

Symptomer

Ofte oppdages tilstanden ved at det sees en kul i lysken, som eventuelt strekker seg helt ned i pungen eller de store kjønnsleppene. Kulen kan komme å gå, og være uten symptomer. Men den kan også føre til akutte smerter, rødhet og eventuell stopp i tarmpassasjen.

Diagnose

Ofte kan kulen komme til syne hvis pasienter hoster, står eller presser ut magen. Lyskebrokk kan av og til være vanskelig å skille fra lårbrokk.

Av og til kan det være nødvendig med MR eller ultralyd for å diagnostisere tvilstilfeller.

Behandling 

Et lyskebrokk hos barn skal alltid opereres. Men før kirurgi vil for eksempel fastlege forsøke å dytte brokkinnholdet tilbake. Ofte kan dette gjøres uten problemer. Dersom barnet er upåvirket og det ikke har oppstått andre problemer, kan barnet bli sendt hjem i påvente av operasjon.

Dersom allmenntilstanden er nedsatt, eller brokket er rødt, smertefullt eller vanskelig å dytte på plass, skal pasienten henvises til sykehus for operasjon øyeblikkelig.

Lyskebrokk kan være smertefullt. og barnet må derfor smertelindres før man forsøker å dytte det på plass. Noen ganger kan det ta opp mot 20 minutter, med jevnt trykk mot brokket før det går tilbake.

Det er ikke alltid at man kan se eller kjenne brokket. Dersom legen allikevel tror at det er snakk om et lyskebrokk skal barnet henvises til vurdering for operasjon.

Hos voksne så vil operasjon alltid vurderes, men ikke alltid at det trengs grunnet lav risiko for inneklemming av brokket.

Selve operasjonen kan gjøres på forskjellige måter. Det kan gjøres ved hjelp av kikkehullskirurgi eller som en åpen operasjon.

| Publisert

| Oppdatert