CPAP

CPAP (continuous positive airway pressure), er en maskin som blåser luft ned i luftveiene. Når man bruker maskinen så kan det føles som man puster i motvind. Utstyret brukes ofte på sykehus og finnes i de fleste ambulanser.  CPAP kan blant annet brukes ved: Søvnapné Akutt respirasjonssvikt KOLS Hjertesvikt Lungeødem. Når skal det ikke brukes CPAP?…

| Oppdatert

CPAP (continuous positive airway pressure), er en maskin som blåser luft ned i luftveiene. Når man bruker maskinen så kan det føles som man puster i motvind. Utstyret brukes ofte på sykehus og finnes i de fleste ambulanser. 

CPAP kan blant annet brukes ved:

  • Søvnapné
  • Akutt respirasjonssvikt
  • KOLS
  • Hjertesvikt
  • Lungeødem.

Når skal det ikke brukes CPAP?

Det er ikke alltid man kan bruke CPAP-behandling. Man skal blant annet være forsiktig med å bruke dette dersom pasienten har:

  • Redusert bevissthet
  • Mistanke om punktert lunge (pneumothorax)
  • Brekninger eller oppkast
  • Lavt blodtrykk
  • Pustevansker etter et traume

Komplikasjoner

CPAP-behandling kan være svært effektiv hos mange pasienter. Men en del vil synes det kan være ukomfortabelt, angstfremkallende og at det kan gi kvelningsfornemmelse.

| Publisert

| Oppdatert