✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Tungpust

Tungpust kan skyldes sykdom i luftveiene eller i sirkulasjonssystemet og kan skyldes alt fra ufarlige tilstander til livstruende sykdom

| Oppdatert

Hva er tungpust?

Tungpust, eller kortpust, kalles dyspné på medisinsk fagspråk. Med tungpust så mener man en subjektiv opplevelse av å ikke få tilstrekkelig med luft. 
 
Det er normalt med tungpust for eksempel ved tung fysisk aktivitet eller dersom man oppholder seg i høyden, og de fleste har opplevd å få tungpust når de for eksempel løper fort, spiller fotball eller går på ski. 

Kortpust vil også forekomme lettere blant personer som er dårlig trent eller er overvektige. Hyppigheten av tungpust er økende ved økende alder. 

Ved mange sykdommer i hjertet og lunger er anstrengt pust et viktig symptom. Imidlertid kan tungpust også opptre ved en rekke andre sykdommer.  Pusteproblemer som har oppstått akutt er mer alvorlig enn gradvis økende eller kronisk tungpust.   Anstrengt pust er et symptom som krever oppfølging hos lege.  

Ved nylig innsatte pusteproblemer uten kjent årsak ring 113 

Symptomer

Når man er tungpustet kan det være normalt å oppleve:

 • Trykk i brystet
 • Vanskeligheter med å puste dypt
 • Følelse av å ikke få puste (kvelning)

Hva er årsaken til tungpust?

Pustevansker vil i rundt 90% av tilfellene skyldes sykdom i luftveier eller i sirkulasjonssystemet (hjerte og blodkar). 

Alder har stor betydning for diagnosen. Hos barn er bakenforliggende astma eller luftveisinfeksjon nesten alltid årsaken til tungpusten. Hos unge og middelaldrende er den hyppigste årsaken psykiske lidelser og astma. Blant de eldste så er kronisk obstruktiv lungelidelse (KOLS) og hjertesvikt vanligste årsak. 

I oversikten nedenfor finner du mulige årsaker til tungpust. Listen inneholder mange av de vanligste årsakene til pustevansker, men listen er ikke utfyllende. 

Sykdom i lunger og luftveier

 • Astma 
  • Pipende pust
  • Tetthet i brystet
  • Hoste
  • Tungpust
 • Lungebetennelse
  • Hoste, feber og nedsatt allmenntilstand
  • Ofte oppspytt fra lungene
 • Bronkiolitt: Svært vanlig blant barn. Skyldes som regel virus og forekommer oftest i vinterhalvåret. Svært smittsom tilstand. Starter som regel med mildere forkjølelsesymptomer.
  • Kraftig forkjølelse
  • Rennende nese
  • Hoste og pipelyder
 • Falsk krupp: Hos barn mellom 6 måneder og 3-4 år. Skyldes virus. Det er typisk at barnet utvikler:
  • Anstrengt pust
  • Gjøende hoste
  • Rask pustefrekvens
  • Allmenntilstanden er ofte bra
 • Epiglottitt er en sjelden tilstand hos barn etter innføring av vaksinering mot bakterien H. influenzae.
  • Høy feber
  • Svelgvansker
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Vanskelig å puste inn
 • Fremmedlegeme i luftveier
  • Kan føre til alt fra akutte pusteproblemer til milde luftveissymptomer. Hva slags symptomer man får avhenger av størrelsen på fremmedlegemet og hvor i luftveiene det setter seg fast
 • Lungekreft er kreft i lunger eller luftveier. Ca 90% av tilfellene skyldes sigarettrøyking
  • Hoste
  • Blodig oppspytt
  • Pusteproblemer 
  • Brystsmerter
  • Vektnedgang
 • Punktert lunge (pneumothorax)
  • Plutselige innsettende brystsmerter og tungpustethet
  • Brystsmertene varierer ved inn- og utpust
  • Smertene oppstår oftest ensidig
 • Blodpropp i lungen (lungeemboli)
  • Ofte akutt innsettende ensidige smerter i brystet
  • Ofte hoste
  • Ofte anstrengt pust
  • Smertene forverres ofte når man puster dypt
 • Vann i lungene (lungeødem) vil si utsiving av væske fra de minste blodårene (kapillærer) i lungekretsløpet. Oppstår oftest i forbindelse med hjertesykdom.
  • Nyoppstått eller økende tungpust
  • Blåfargede lepper
  • Blodtilblandet eller skummende oppspytt
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Symptomene utvikler seg sakte over flere år. Ofte skyldes sykdommen tobakksrøyking.
  • Anstrengt pust og hoste ved mindre anstrengelser
  • Økt slimproduksjon

Sykdommer i hjertet

 • Hjertesvikt
  • Tungpust som forverres ved anstrengelse
  • Slitenhet
  • Hovne bein
  • Vektendring
 • Hjerteinfarkt
  • Trykkende, ofte vedvarende smerter sentralt i brystet
  • Ofte tungpust
  • Typisk gradvis økende smerter
  • Ofte utstrålende smerter til en arm, hals eller kjeve/tenner
  • Smertene blir som regel ikke verre av å puste
  • Smertene ofte ledsaget av kvalme og oppkast
  • Blek, kald, svett
  • Kvinner, eldre og personer med diabetes kan ha mer diffuse symptomer med følelse av uvelhet og tungpust
 • Angina er brystsmerter som oppstår i forbindelse med fysisk anstrengelse eller emosjonelt stress. Tilstanden skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen.
  • Smerter sentralt i brystet
  • Utløses av fysisk aktivitet 
  • Ved såkalt ustabil angina så vil smertene kunne utløses også i hvile, men da er pasienten som regel kjent med at han har angina
  • Oftest kortere varighet enn 15 minutter. Som regel varer smertene bare noen få minutter
  • Smertene kan ha utstråling til hals, kjeve/tenner og arm
  • Smertene avtar som regel ved bruk av nitroglyserin
 • Atrieflimmer
  • Ofte hjertebank eller uregelmessig hjerterytme
  • Ofte tungpust
  • Svimmelhet eller besvimelse

Andre årsaker

 • Angstanfall
 • Diabetes ketoacidose
  • En svært alvorlig tilstand som kan forekomme hos diabetikere, der mangelen på insulin gjør at kroppens celler ikke får tatt opp glukose. Dette fører til lav pH i blodet.
  • Fortrinnsvis hos type 1-diabetikere 
  • Tørste og hyppig vannlating
  • Tungpust
  • Kvalme
 • Intoksikasjon (forgiftning)
 • Medisiner
 • Sykdommer i sentralnervesystemet
 • Nevromuskulære årsaker kan være årsak til tungpust ved at det fører til nedsatt muskelstyrke i muskler som man bruker til å puste. Eksempler er:
  • Myastenia gravis er en sjelden autoimmun sykdom der immunsystemet angriper egen muskulatur.
  • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som rammer nervecellene knyttet til viljestyrt muskulatur

Diagnostikk

I utredningen av tungpust så vil legen kunne bruke flere verktøy for å finne bakenforliggende årsak. Blant de viktigste er:

 • Finne ut av sykehistorien til pasienten
 • Pulsoksymeter (måler oksygenmetning i blodet)
 • EKG
 • Røntgen av lunger og hjerte
 • Blodprøver
 • Lungefunksjonstester

Behandling av tungpust

Behandlingen av tungpust avhenger av bakenforliggende årsak. Dersom man for eksempel har astma så vil man kunne bruke inhalasjonsmedisiner. Ved angst kan man gjøre avspenningsøvelser. Dersom man har en bakteriell infeksjon i lungene kan man gi antibiotika. Pasienter med akutt innsettende tungpust kan ofte bli innlagt på sykehus for utredning og eventuell rask behandling dersom tungpusten har oppstått på grunn av alvorlig sykdom.

Når skal man ta kontakt med lege?

Tungpust er et symptom man skal ta på alvor.

 • Ring 113 ved:
  • Plutselig innsettende tungpust
  • Tungpust med brystsmerter, kvalme eller besvimelsestendens
 • Ta kontakt med lege dersom du i tillegg til tungpust også har
  • Hovne føtter/ankler
  • Pipelyder når du puster
  • Feber og hoste
  • Dårlig allmenntilstand
  • Eller dersom du er bekymret

| Publisert

| Oppdatert