Punktert lunge – pneumothorax

Punktert lunge kalles pneumothorax på legespråket og kjennetegnes ved at det har kommet luft mellom lungen og brystveggen

| Oppdatert

Innledning

Punktert lunge kalles pneumothorax på fagspråket. Pneumo betyr luft, thorax betyr brystkasse. Ved en pneumothorax har det kommet inn luft mellom lungen og brystveggen. Dette fører til at den berørte lungen ikke beveger seg som den skal.

Bildeillustrasjon av en pneumothorax. Lungen skal egentlig stå «limt» i brystveggen. Det vil si at det ikke skal være luft mellom lungen og brystveggen.

– En pneumothorax kan oppstå på forskjellige måter:

 • Primær spontan pneumothorax oppstår plutselig hos tidligere lungefriske personer
 • Sekundær pneumothorax oppstår som et resultat av kjent lungesykdom, oftest KOLS
 • Traumatisk pneumothorax oppstår etter et traume/skade

Trykkpneumothorax

I noen tilfeller kan man få utvikle en trykkpneumothorax. Dette er en svært alvorlig komplikasjon til pneumothorax. Hvis lommen med luft som ligger rundt lungen fortsetter å vokse, vil lungen bli klemt sammen, trykket øker og hjertet og de store blodårene som går til hjertet kan bli avklemt. Dette kan i ytterste konsekvens være livstruende. En trykkpneumothorax krever umiddelbar behandling.

En trykkpneumothorax blir også kalt ventilpneumothorax, overtrykkspneumothorax eller tensjonspneumothorax.

Risikofaktorer for punktert lunge

 • Underliggende lungesykdom. Særlig KOLS, men også tuberkulose, cystisk fibrose og astma
 • Marfans syndrom
 • Endometriose kan også i sjeldne tilfeller føre til pneumothorax. Ved endometriose vil pneumothoraxen ofte kunne komme tilbake flere ganger og følger gjerne menstruasjonssyklus
 • Ung alder. Opptrer hyppig i 20 til 40 års alder
 • Mannlig kjønn gir tre ganger økt risiko
 • Høy og hengslete kroppsbygning
 • Røyking
 • Traume mot brystkasse

Symptomer og funn på punktert lunge

 • Akutt debut
 • Blå i huden (cyanose)
 • Rask hjerterytme
 • Nedsatt bevegelighet av brystkassen på den siden som har pneumothorax
 • + flere

Diagnostikk

Dersom det mistenkes at du har en pneumothorax vil du bli sendt til sykehus. Her vil legen spørre deg spørsmål og undersøke deg. Blant de viktigste undersøkelsene som kan gjøres er:

 • Ultralyd
 • CT kan også gjøres som ledd i utredning mot underliggende årsak

Behandling av punktert lunge

Behandling vil avhenge av hvor i brystkassen luftlommen ligger, hvor stor luftlommen er og hvor påvirket pasienten er.

 • Pasienter som ikke er påvirket av sin pneumothorax og fra før relativt friske, vil ofte bli observert. Som regel vil pneumothoraxen gå tilbake av seg selv
 • Dersom pneumothorax-luftlommen er stor eller pasienten er påvirket vil man ofte legge inn et thorax-dren. Dette er en slange som drenerer luften ut av pleurahulen
 • Dersom pasienten er svært dårlig og man mistenker en trykkpneumotorax, så kan legen gjøre en avlastende nålepunksjon gjennom brystveggen
 • Ved gjentatte tilfeller av pneumothorax kan man gjøre kirurgiske inngrep som pleurodese eller kirurgisk fjerning av bullae

Informasjon

 • Rundt 25% av de som får en spontan pneumothorax vil få det igjen på et senere tidspunkt
 • Man skal unngå tunge løft i 6 uker etter pneumothorax
 • Noe av det viktigste man kan gjøre for å forebygge pneumothorax er: røykeslutt, unngå eksponering for store høyder og å unngå dykking

| Publisert

| Oppdatert