CT-bilde av pasient med empyem

Empyem

Empyem betyr at det er puss i hulrommet mellom lungen og brystveggen. Tilstanden krever behandling hos lege.

| Oppdatert

Hva er empyem?

Empyem betyr at det er puss i pleurahulen. Pleurahulen er hulrommet mellom lungen og brystveggen. Man finner oftest puss kun på en side. Det kan være snakk om små eller store mengder puss. Tilstanden oppstår ofte i etterkant av en bakteriell infeksjon i lungen. Enkelte ganger vil det kunne danne seg tynne vegger/lommer i pusset, som gjør det vanskelig å trekke ut pusset med et dren.

Symptomer og funn

Empyem må alltid mistenkes hos pasienter med gjennomgått lungebetennelse og som har følgende symptomer:

  • Vedvarende feber
  • Smerter i et avgrenset område i brystkassen
  • Ofte bedre å ligge på én side
  • Tungpust
  • Smerter i skulder
  • Nedsatt allmenntilstand

Undersøkelser og diagnostikk

Legen vil spørre deg spørsmål rundt din sykehistorie og dine symptomer. Ved mistanke om empyem vil legen kunne gjøre flere forskjellige undersøkelser. Blant annet:

  • Røntgen av brystkassen
  • Ultralyd
  • CT-undersøkelse
  • Drenere ut puss for undersøkelse

Behandling 

Pusset i pleurahulen vil bare forsvinne om infeksjonen behandles med antibiotika og pusset fjernes. Dersom det kun er tyntflytende puss, kan dette fjernes med et dren (pleuradren) og ved å skylle og suge ut pusset fra pleurahulen.

I enkelte tilfeller har pusset blitt tyktflytende og det har dannet seg tynne vegger innad i pusset. Da kreves det ofte kirurgisk behandling.

| Publisert

| Oppdatert