Hvilken prevensjon er sikrest

De to sikreste prevensjonsmetodene er p-stav og spiral.

| Oppdatert

Når man skal velge et prevensjonsmiddel så er sikkerheten ofte det som veier tyngst. Med sikkerhet mener man risikoen for å bli gravid når man bruker prevensjonsmiddelet. De to sikreste prevensjonsmetodene er p-stav og spiral.

Du kan lese mer om hvordan man kan finne riktig prevensjonstype her

Hvilken prevensjon er sikrest?

De sikreste prevensjonsmidlene er:

PrevensjonsmiddelAntall gravide ved vanlig bruk (per år)
P-stav1 av 2000
Hormonspiral2 av 1000
Sterilisering menn1 av 1000
Sterilisering kvinner5 av 1000
Kobberspiral8 av 1000
P-sprøyte6 av 100
P-piller / gestagen p-piller7 av 100
P-plaster/ p-ring9 av 100
Kondom 18 av 100
«Hoppe av i svingen»22 av 100
Ingen prevensjon 85 av 100
Tabellen (Pearl index) er hentet fra Verdens helseorganisasjon og viser hvor sikre de forskjellige prevensjonsmidlene er ved «vanlig bruk». Man ser at prevensjonsmidler som man må huske å ta hver dag som f. eks p-piller kommer dårligere ut, fordi man kan glemme å ta dem. Kondom kommer også dårlig ut fordi det er stor risiko for brukerfeil.

Vanlig bruk vs. perfekt bruk

Tabellen over viser hvor sikre de forskjellige prevensjonsmidlene er ved vanlig bruk. Dette vil si at prevensjon man må huske å ta regelmessig kommer dårligere ut. Dette er fordi det er lett med brukerfeil, altså at man glemmer å ta prevensjonen til riktig tidspunkt.

Tallene for sikkerheten av de ulike prevensjonsmidlene kan derfor variere mye mellom perfekt bruk av metoden og sikkerhet ved vanlig bruk. Som regel vil brukerfeilene være hyppigst i oppstartfasen og hos unge personer.

Dersom man bruker P-piller, gestagen P-piller, P-plaster eller P-ring nøyaktig som forskrevet vil 3 av 1000 bli gravid hvert år.

| Publisert

| Oppdatert