Kontraindikasjoner for prevensjon. Hvilken prevensjon kan jeg ikke bruke?

Det finnes tre forskjellige hovedtyper prevensjon:

| Oppdatert

Det finnes tre forskjellige hovedtyper prevensjon:

 1. Østrogenholdige prevensjonsmidler. (P-piller og p-plaster). Øker risikoen for å få blodpropp. Risikoen for blodpropp er liten (omtrent 10 tilfeller per 10 000 kvinner per år), men blodpropper kan være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller kan de være dødelige. Dersom man i tillegg har noen av de andre opplistede risikofaktorene under anbefales ikke østrogenholdig prevensjon:
  • Overvekt (BMI over 30)
  • Høyt blodtrykk
  • Alder over 35
  • Du eller familiemedlem har hatt blodpropp i relativt ung alder (f.eks. under 50 år)
  • Dersom du har født i løpet av de siste ukene.
  • Migrene
  • Andre risikofaktorer for blodpropp
 • Prevensjonsmidler med kun gestagen. (Gestagen-pille/minipille, hormonspiral, p-stav, p-sprøyte). De aller fleste friske kvinner kan bruke prevensjonsmidler med bare gestagen. Denne typen prevensjon gir ikke økt risiko for blodpropp og hjerte- og karsykdom. 
 • Hormonfrie alternativer. (Kobberspiral, kondom). De aller fleste kan bruke hormonfrie prevensjonsmidler.

| Publisert

| Oppdatert