✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Mann som er sliten hele tiden

12 tips til hvordan man forbereder seg til legetimen

Er du forberedt til møtet med legen er det lettere å bli hørt og du vil høyst sannsynlig få bedre svar på det du lurer på

| Oppdatert

Legens perspektiv

Som lege ser man mange pasienter på en dag. En timeavtale hos fastlegen er ofte mellom 10-30 minutter. Mye informasjon skal utveksles og tiden er kort.

Det viktigste for legen er å finne pasientens viktigste problem. Legen vil deretter kunne foreslå, på en forståelig måte, hva som kan være en god løsning for pasienten.

Når det går galt

Dessverre går det av og til galt i møte mellom lege og pasient. Ofte går dette på dårlig kommunikasjon. Mange pasienter føler seg oversett og misforstått. Faktisk er det slik at over halvparten av alle klager til pasientombudene handler om dårlig kommunikasjon fra legen.

Pasientrettighetsloven sier at helsepersonalet har ansvar for at kommunikasjonen blir tilfredsstillende. Likevel kan det også være lurt for pasienter å forberede seg før møtet med lege eller annet helsepersonell. Da vil det bli enklere å forklare problemet ditt og det blir mindre rom for misforståelser.

Forbered deg

 • Når du bestiller timen. Spør om det er noe du trenger å ta med eller ordne til timen. Eksempler kan være at du må komme fastende, at du må komme 30 minutter før timen for å ta urinprøve osv.
 • Hva er ditt viktigste problem. Sorter dine problemer i det som er viktig og det som er mindre viktig. Ta opp det viktigste i starten av timen.
 • Skriv ned dine spørsmål på et ark. Ofte kan man glemme å spørre om alle spørsmålene man har. Skriv derfor ned alle spørsmål dine på et ark. Presenter dette for legen, så kan dere gå gjennom spørsmålene en etter en
 • Ikke vær redd for å ta opp de flaue eller vanskelige tingene. Det er jobben til leger å snakke med mennesker. Det som er flaut og vanskelig å snakke om for deg er ofte et dagligdags tema for en lege. Seksuelle problemer, psykiske problemer og rusavhengighet er ting som legen kan hjelpe deg med. Leger og annet helsepersonell har taushetsplikt og det er straffbart å bryte denne. Legen er der for å hjelpe, ikke for å dømme
 • Gjør research. Oppsøk gode kilder og les deg opp. På denne måten blir det lettere for både deg og legen å kommunisere under legetimen
 • Bestill en dobbelttime dersom du har mye på hjertet. Dersom det du skal ta opp tar mye tid, kan du foreslå til helsesekretæren å sette opp en dobbelttime når du bestiller legetimen
 • Ta med en pårørende. Ofte kan man ha behov for å ha med en støttespiller i møtet med legen. Dette gjelder særlig dersom dere skal drøfte et vanskelig tema. Å ha med en venn, ektefelle, støttekontakt eller familie gjør det lettere å huske hva som ble gitt av informasjon under legetimen
 • Ytre faktorer som kan påvirke din helse. Svært ofte ser man som lege at ytre faktorer kan være med å forverre livskvalitet og påvirke helse negativt hos pasienten. Dette kan for eksempel være samlivsbrudd, økonomi, søvn, rus eller bekymringer. Tenk over dersom du har ytre faktorer som påvirker din helse negativt og vurder å være åpen med din lege om disse
 • Tidligere sykdom og sykdom i familien. Skriv ned en liste med sykdommer, innleggelser og operasjoner du har gjennomgått. Enkelte sykdommer kan også være arvelige eller har arvelige komponenter. Sett deg derfor inn i familiens sykehistorikk. Er det sykdommer som går igjen? Informer i så fall legen din
 • Legen vet ikke alt. Opplys lege om endringer i medisiner, opphold på sykehus eller legevakt, undersøkelse hos spesialist eller behandling hos psykolog
 • Still spørsmål når du ikke skjønner. Av og til kan det være at legen forklarer ting på en vanskelig måte. Legen er der for å forklare deg så du skjønner. Vær ærlig og spør om legen kan forklare det på nytt dersom du ikke skjønner
 • Oppsummering. På slutten av legetimen kan du forklare med egne ord for legen hva du sitter igjen med av informasjon og hva som er videre plan. På denne måten kan man oppklare misforståelser

Annen praktisk informasjon

 • Du kan ha rett til å få dekket reise til fastlege i din hjemkommune. Ta kontakt med ditt pasientreisekontor for mer informasjon
 • Dersom du ikke kan komme, avbestill timen minst 24 timer før konsultasjonen starter. Ellers må du betale for timen
 • Av og til kan det være greit å få vurdert saken sin hos to leger. Du kan også bytte fastlege om nødvendig

| Publisert

| Oppdatert