✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Tegretol

Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse

| Oppdatert

Handelsnavn: Tegretol
Virkestoff:
Karbamazepine
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Forhindrer overaktivitet i nerver. (Natriumkanalblokker)

Enkle fakta

  • Det kan ta noen uker før medisinen begynner å virke
  • Tegretol skrives kun ut på resept. Følg legen sin anordning om hvordan du skal ta medisinen.
  • Gravide kvinner skal ikke bruke Tegretol

Bivirkninger

Karbamazepin har en rekke bivirkninger og skal kun brukes etter anmodning fra lege

Vanlige bivirkninger

  • Søvnighet, svimmelhet og hodepine
  • Kvalme og oppkast

Sjeldne bivirkninger:

  • Alvorlige hematologiske komplikasjoner
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Benskjørhet

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler