Tegretol

Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse

| Oppdatert

Handelsnavn: Tegretol
Virkestoff:
Karbamazepine
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Forhindrer overaktivitet i nerver. (Natriumkanalblokker)

Enkle fakta

  • Det kan ta noen uker før medisinen begynner å virke
  • Tegretol skrives kun ut på resept. Følg legen sin anordning om hvordan du skal ta medisinen.
  • Gravide kvinner skal ikke bruke Tegretol

Bivirkninger

Karbamazepin har en rekke bivirkninger og skal kun brukes etter anmodning fra lege

Vanlige bivirkninger

  • Søvnighet, svimmelhet og hodepine
  • Kvalme og oppkast

Sjeldne bivirkninger:

  • Alvorlige hematologiske komplikasjoner
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Benskjørhet
Les også:
Paracetamol

| Oppdatert

Populære artikler