✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Tramadol

Legemiddel brukt ved moderate til sterke smerter.

| Oppdatert

Handlesnavn: Tramadol, Nobligan, Nobligan retard, Tramal
Virkestoff: Tramadol
Reseptbelagt Gruppe BHva vil det si?

Virkningsmekanisme

Tramadol er et morfinlignende legemiddel (opioid) som virker på enkelte celler i hjerne og ryggmarg og virker smertestillende.

Korte fakta

 • Omtrent én av ti vil ha dårligere eller ingen effekt av tramadol
 • Kan blant annet gis som kapsel eller depottablett.
 • Det kan ta opp til en time før smertelindrende effekt setter inn
 • Kapsler virker i ca 4 timer, depottabletter gir smertelindring i opp mot ett døgn
 • Doseringen varierer fra person til person, snakk med din lege
 • Man burde ikke drikke alkohol samtidig som man tar tramadol, da man kan bli ekstra sløv

Kan og kan ikke brukes av

Tramadol kan brukes av barn og voksne over 12 år.

 • Skal ikke brukes av gravide eller ammende kvinner
 • Tramadol skal ofte ikke kombineres med enkelte antidepressive legemidler og epilepsimedisiner
 • Bør ikke brukes av alkohol- eller legemiddelavhengige
 • Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt lever- og nyrefunksjon, hodeskade eller pusteproblemer
 • Vær forsiktig ved sterk overvekt eller søvnapné

For fullstendig oversikt over hvem som ikke bør bruke legemiddelet se Legemiddelhåndboka.

Bivirkninger

Tramadol kan gi en rekke bivirkninger. Blant de vanligste er:

 • Kvalme, brekninger, hodepine, tretthet og munntørrhet
 • I sjeldne tilfeller kan det oppstå mer alvorlige bivirkninger som kortpust, kramper, vannlatingsproblemer, hallusinasjoner og ekstrem slitenhet.
 • Som ved alle andre opioider, kan tramadol føre til avhengighet og toleranseutvikling

Listen over bivirkninger er ikke komplett. For fullstendig oversikt se Legehåndboka eller Felleskatalogen.

Referanser

Legemiddelhåndboka – Tramadol

Norsk revmatologisk forening – Tramadol

NHS – Tramadol

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler