Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Paracetamol

Legemiddel brukt for smertelindring og for å senke temperatur ved feber

Kort info

Reseptbelagt Gruppe – CF– Hva vil det si?

Handlesnavn: Paracet, Panodil, Paracetamol, Pinex
Virkestoff: Paracetamol


Korte fakta

 • Små pakninger selges uten resept, og er tilgjengelig i butikk
 • Det tar opp til en time før paracetamol begynner å fungere, og det virker i opp mot fem timer
 • Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt
 • Blir vanligvis gitt i tablettform, men finnes også som brusetabletter, mikstur, stikkpiller og smeltetabletter
 • Kan brukes av gravide og ammende kvinner
 • Ikke ta paracetamol sammen med andre medisiner som inneholder paracetamol, da det kan føre til overdose
 • Ved overdosering av paracetamol bruker legen acetylcystein som motgift

Bivirkninger

Paracetamol gir sjelden bivirkninger dersom det tas som foreskrevet. Snakk allikevel med din lege om du opplever bivirkninger eller noe unormalt etter å ha tatt paracetamol.

 • Ved overdosering kan paracetamol føre til leverskade
 • I svært sjeldne tilfeller kan man være allergisk mot Paracetamol

Dosering

Paracetamol doseres forskjellig for barn og voksne.

For komplett dosering se legemiddelhåndboka

Forsiktighetsregler

Vis forsiktighet. Snakk med din lege om bruk av paracetamol dersom du har:

 • Svekket lever- eller nyrefunksjon
 • Bruker epilepsimedisiner, warfarin eller kloramfenikol
 • Har svekket ernæringstilstand

Vanlige spørsmål

Referanser

NHS – Paracetamol for adults

Legemiddelhåndboka – Paracetamol

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.