Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Ibuprofen

Smertestillende og betennelsesdempende legemiddel

Kort info

Ibux er er et smertestillende og betennelsesdempende legemiddel som tilhører gruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen og brukes mot betennelsestilstander og ved smertefulle muskler og ledd. Legemiddelsom brukes ved milde til moderate smerter.


Reseptbelagt Gruppe – CFHva vil det si?

Navn: Ibux, Ibumetin, Brufen retard, Nurofen
Virkestoff: Ibuprofen


Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Ibux bør ikke kombineres med andre medikamenter fra samme legemiddelgruppe (NSAIDS).

Vanligste bivirkninger

  • Kvalme og brekninger
  • Sure oppstøt
  • Diaré

Mer uvanlige bivirkninger

  • Magesår
  • Nesetetthet, astma
  • Hudreaksjon/utslett

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.