Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Melatonin

Melatonin er et legemiddel brukt ved kortvarige søvnforstyrrelser og jetlag

Kort info

Handlesnavn: Melatonin, Circadin
Virkestoff: Melatonin
Reseptbelagt Gruppe C Hva vil det si?

Melatonin er et søvnhormon som produseres naturlig i kroppen når man befinner seg i mørke. Hormonet produseres i et område i hjernen kalt corpus pineale, også kjent som konglekjertelen og i den lyssensitive delen i øyet (retina). Utskillelsen av hormonet vil hemmes når man får lys gjennom øyet. Melatonin gitt som medisin er syntetisk fremstilt.

Virkningsmekanisme

 • Virker ved å redusere innsovningstid og ved å gjøre det mindre sannsynlig å våkne opp i løpet av natta

Korte fakta

 • Tas oftest som tabletter, men finnes også som mikstur
 • Tas 1 – 2 timer før man skal sove. (preparatet trenger tid for å fungere)
 • Man bruker vanligvis ikke legemiddelet lengre enn 1 – 4 uker om gangen, men i noen tilfeller brukes det som langtidsbehandling.
 • Doseringen kan variere. Snakk med din lege.

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Snakk med din lege dersom du

 • Tidligere har hatt allergiske reaksjoner på dette eller andre legemidler
 • Bruker andre sovemedisiner
 • Har lever- eller nyreproblemer
 • Ta ikke dette legemiddelet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

For fullstendig oversikt over hvem som ikke burde bruke legemiddelet, se Legehåndboka eller Felleskatalogen.

Bivirkninger

Melatonin har få alvorlige bivirkninger. Blant de vanlige, mindre alvorlige bivirkningene er:

 • Tretthet
 • Hodepine

Listen over bivirkninger er ikke komplett. For fullstendig oversikt se Legehåndboka eller Felleskatalogen. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

Forsiktighetsregler

 • Unngå å kjøre bil eller bruke maskiner dersom du blir trøtt
 • Vær forsiktig med å kombinere alkohol og melatonin

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.