Cipralex

Legemiddel brukt ved depresjon og angsttilstander

| Oppdatert

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Salgsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopram

Cipralex er en type antidepressiva av typen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Cipralex brukes for å behandle depresjon, forskjellige angstlidelser og tvangslidelse (OCD).

Noen fakta

  • Cipralex er et reseptpliktig legemiddel
  • Det tar vanligvis 4-6 uker før preparatet begynner å virke
  • Dersom du og legen din blir enige om at du burde slutte med medisinene, så skal medisinen trappes ned gradvis for å unngå bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Bivirkninger er vanligst de første 1-2 ukene, og vil som regel avta i intensitet og frekvens etter hvert. 

Vanlige bivirkninger

  • Diaré 
  • Kvalme 
  • Endret søvnmønster 
  • Redusert sexlyst og manglende evne til å oppnå orgasme
  • Noen pasienter kan oppleve at angsten blir sterkere de første 1- 2 ukene man bruker medisinen.
  • Det er viktig med oppfølging av din lege eller psykolog i starten av behandlingsfasen, da noen får økt forekomst av selvmordstanker.
Les også:
Paracetamol

| Oppdatert

Populære artikler