✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Paracetamol

Legemiddel brukt for smertelindring og for å senke temperatur ved feber

| Oppdatert

Handlesnavn: Paracet, Panodil, Paracetamol, Pinex
Virkestoff: Paracetamol
Reseptbelagt Gruppe – CF– Hva vil det si?

Korte fakta

 • Små pakninger selges uten resept, og er tilgjengelig i butikk
 • Det tar opp til en time før paracetamol begynner å fungere, og det virker i opp mot fem timer
 • Virkningsmekanismen er ikke fullstendig klarlagt
 • Blir vanligvis gitt i tablettform, men finnes også som brusetabletter, mikstur, stikkpiller og smeltetabletter
 • Kan brukes av gravide og ammende kvinner
 • Ikke ta paracetamol sammen med andre medisiner som inneholder paracetamol, da det kan føre til overdose
 • Ved overdosering av paracetamol bruker legen acetylcystein som motgift

Bivirkninger

Paracetamol gir sjelden bivirkninger dersom det tas som foreskrevet. Snakk allikevel med din lege om du opplever bivirkninger eller noe unormalt etter å ha tatt paracetamol.

 • Ved overdosering kan paracetamol føre til leverskade
 • I svært sjeldne tilfeller kan man være allergisk mot Paracetamol

Dosering

Paracetamol doseres forskjellig for barn og voksne.

For komplett dosering se legemiddelhåndboka

Forsiktighetsregler

Vis forsiktighet. Snakk med din lege om bruk av paracetamol dersom du har:

 • Svekket lever- eller nyrefunksjon
 • Bruker epilepsimedisiner, warfarin eller kloramfenikol
 • Har svekket ernæringstilstand

Vanlige spørsmål

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler