Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Oksykodon

Legemiddel som brukes til behandling av sterke smerter

Kort info

Handlesnavn: OxyNorm, Oxycontin, Oxycodon
Virkestoff: Oksykodon

Reseptbelagt Gruppe A Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Stopper smertesignaler som kommer til hjernen via nerver. Oksykodon er et opioid (morfinlignende stoff)

Korte fakta

 • Finnes i ulike former: tabletter, kapsler, mikstur og depottabletter
 • Hurtigvirkende oksykodon (OxyNorm) vil gi rask smertedempende effekt og vare i opp mot 6 timer
 • Saktevirkende oksykodon finnes som depottabletter (OxyContin). Disse vil ha smertelindrende effekt i opp mot 12 timer
 • Doseringen kan variere ut fra grad av smerter, vekt og andre sykdommer
 • Oksykodon er avhengighetsskapende, dersom du bruker det for lang tid eller i for høye doser

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Snakk med legen din dersom du:

 • Tidligere har hatt allergiske reaksjoner på dette eller andre legemidler
 • Pasienter som har enkelte nyre- og leversykdommer, astma, betennelsessykdommer i tarm er blant de som skal være forsiktige med å bruke oksykodon. Eldre pasienter skal også vise forsiktighet.
 • Snakk med legen din dersom du bruker andre medisiner som påvirker sentralnervesystemet. F.eks angstdempende, antidepressiva eller alkohol
 • Skal normalt sett ikke brukes av gravide eller ammende

For fullstendig oversikt over hvem som ikke burde bruke legemiddelet, se Legehåndboka eller Felleskatalogen.

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger er

 • Forstoppelse
 • Kvalme
 • Trøtthetsfølelse

Alvorlige bivirkninger som kan oppstå:

 • Avhengighet kan oppstå dersom man tar oksykodon for ofte. Snakk med din lege dersom du tror du kan være avhengig
 • Vansker med å late vannet
 • Pusteproblemer. Oksykodon svekker respirasjonen dersom det blir tatt i for høye doser

Listen over bivirkninger er ikke komplett. For fullstendig oversikt se Legehåndboka eller Felleskatalogen. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

Forsiktighetsregler

 • Unngå å drikke grapefruktjuice, da dette kan øke konsentrasjonen av legemiddelet i blodet

Vanlige spørsmål

Referanser

NHS – oxycodone

Norsk legeforening – oksykodon

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.