Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Tegretol

Legemiddel brukt ved epilepsi, nervesmerter eller bipolar lidelse

Kort info

Handelsnavn: Tegretol
Virkestoff:
Karbamazepine
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Forhindrer overaktivitet i nerver. (Natriumkanalblokker)

Enkle fakta

  • Det kan ta noen uker før medisinen begynner å virke
  • Tegretol skrives kun ut på resept. Følg legen sin anordning om hvordan du skal ta medisinen.
  • Gravide kvinner skal ikke bruke Tegretol

Bivirkninger

Karbamazepin har en rekke bivirkninger og skal kun brukes etter anmodning fra lege

Vanlige bivirkninger

  • Søvnighet, svimmelhet og hodepine
  • Kvalme og oppkast

Sjeldne bivirkninger:

  • Alvorlige hematologiske komplikasjoner
  • Hjerterytmeforstyrrelser
  • Benskjørhet

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.