Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

Kort info

Handelsnavn: Lyrica
Virkestoff:
Pregabalin
Reseptgruppe: B – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

 • Lyrica virker ved å blokkere impulser mellom nerveceller i hjernen
 • Det vil ofte ta dager til uker før man begynner å se effekt. Virkningen av legemiddelet bygges gradvis opp, og det kan ta opp til tre måneder før man kan vurdere effekten av legemiddelet.

Enkle fakta

 • Legemiddelet blir gjerne tatt 2-3 ganger per dag
 • Man tar det som regel med mat
 • Man trenger ikke ha epilepsi for at legemiddelet skal virke mot smerter eller angst
 • Preparatet har hos noen blitt misbrukt for å forsterke effekt av andre rusmidler

Bivirkninger

 • De vanligste bivirkningene er søvnighet og svimmelhet
 • Andre relativt vanlige bivirkninger er munntørrhet, forstoppelse og vektøkning
 • Vanligvis reduseres bivirkningene etter en stund

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Opplever du plagsomme bivirkninger burde du diskutere dette med legen din.

Oppfølging

 • Når du starter på Lyrica så skal du følges opp jevnlig hos din lege med blodprøver

Forsiktighetsregeler

 • Det er viktig å vise forsiktighet med alkohol når man bruker epilepsimedisiner
 • Snakk med din lege dersom du har planlagt å bli gravid eller skal amme. Legemiddelet er vanligvis ikke anbefalt for gravide.
 • Bilkjøring: legemiddelet kan påvirke reaksjonsevnen. Man skal særlig vise forsiktighet med bilkjøring inn til man vet hvordan man reagerer på et nytt legemiddel.
 • For pregabalin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har diabetes, nyresykdom eller hjertesykdom.

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For en mer fullstendig oversikt over forsiktighetsregler kan du se på pakningsvedlegget.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.