Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Allopurinol

Legemiddel mot urinsyregikt

Kort info

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Korte fakta

  • Allopurinol reduserer mengden urinsyre i kroppen
  • Det kan ta flere måneder før man får full effekt av allopurinol
  • I starten kan allopurinol gjøre at man får mer smerter, men dette er bare i startfasen. Legen vil ofte skrive ut smertestillende preparater i denne perioden. 

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Allopurinol regnes som et legemiddel som vanligvis tolereres godt. 

Vanlige bivirkninger:

  • Kvalme

Sjeldne bivirkninger:

  • Utslett, kløe og hudforandringer
  • Allergiske reaksjoner

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.