Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Aclasta

Brukt til behandling mot benskjørhet (osteoporose)

Kort info

Handelsnavn: Aclasta
Virkestoff: Zoledransyre

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Korte fakta

  • Aclasta tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater. 
  • Medisinen blir gitt direkte i blodomløpet gjennom en kanyle.
  • Behandlingen blir gitt en gang i året.
  • Aclasta gis til pasienter som av ulike årsaker ikke kan ta tabletter.

Bivirkninger

Det er vanligst å få bivirkninger etter første infusjon

  • Hodepine og svimmelhet
  • Influensalignende symptomer som feber og frysninger
  • Lokal irritasjon ved innstikkstedet
  • Svært sjelden kan det oppstå påvirkning av kjevebenet (benvevsnekrose)

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.