Metformin

Legemiddel brukt ved blant annet diabetes type 2

| Oppdatert

Handelsnavn: Metformin, Glucophage
Virkestoff:
Metformin
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Metformin virker ved å regulere ned blodsukkeret i kroppen. Metformin gjør at insulin virker mer effektivt og at leveren skiller ut mindre sukker til blodbanen.

Enkle fakta

  • Ofte skrives medikamentet ut når endringer i livsstil, trening og kosthold ikke har senket blodsukkeret til pasienten tilstrekkelig
  • Det er lurt å ta metformin sammen med et måltid for å minske bivirkninger
  • Metformin fører ikke til vektøkning i motsetning til mange andre diabetesmedikamenter

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Ved riktig dose forekommer bivirkninger sjeldent. De vanligste bivirkningene oppstår hvis man tar for høy dose. Disse bivirkningene vil vanligvis forsvinne når man justerer doseringen. 

Vanlige bivirkninger

Sjeldne bivirkninger:

  • En sjelden men alvorlig bivirkning er melkesyreforgiftning. Dette kan skje hos pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon.

| Publisert

| Oppdatert