Lyrica

Legemiddel som brukes ved epilepsi, nevropatiske smerter og generalisert angstlidelse

| Oppdatert

Handelsnavn: Lyrica
Virkestoff: Pregabalin
Reseptgruppe: B – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

 • Lyrica virker ved å blokkere impulser mellom nerveceller i hjernen
 • Det vil ofte ta dager til uker før man begynner å se effekt. Virkningen av legemiddelet bygges gradvis opp, og det kan ta opp til tre måneder før man kan vurdere effekten av legemiddelet.

Enkle fakta

 • Legemiddelet blir gjerne tatt 2-3 ganger per dag
 • Man tar det som regel med mat
 • Man trenger ikke ha epilepsi for at legemiddelet skal virke mot smerter eller angst
 • Preparatet har hos noen blitt misbrukt for å forsterke effekt av andre rusmidler

Bivirkninger

 • De vanligste bivirkningene er søvnighet og svimmelhet
 • Andre relativt vanlige bivirkninger er munntørrhet, forstoppelse og vektøkning
 • Vanligvis reduseres bivirkningene etter en stund

For en mer fullstendig oversikt over bivirkninger kan du se på pakningsvedlegget. Opplever du plagsomme bivirkninger burde du diskutere dette med legen din.

Oppfølging

 • Når du starter på Lyrica så skal du følges opp jevnlig hos din lege med blodprøver

Forsiktighetsregeler

 • Det er viktig å vise forsiktighet med alkohol når man bruker epilepsimedisiner
 • Snakk med din lege dersom du har planlagt å bli gravid eller skal amme. Legemiddelet er vanligvis ikke anbefalt for gravide.
 • Bilkjøring: legemiddelet kan påvirke reaksjonsevnen. Man skal særlig vise forsiktighet med bilkjøring inn til man vet hvordan man reagerer på et nytt legemiddel.
 • For pregabalin er det spesielt viktig å informere om du er allergisk for noen medisiner og om du har diabetes, nyresykdom eller hjertesykdom.

Når du starter med nye medisiner er det viktig at du informerer legen din om andre medisiner du bruker, og om andre sykdommer du har. For en mer fullstendig oversikt over forsiktighetsregler kan du se på pakningsvedlegget.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler