Levaxin

Levaxin er et legemiddel som blir brukt ved lavt stoffskifte (hypotyreose)

| Oppdatert

Handelsnavn: Levaxin.

Virkestoff: Levotyroksin
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Tyroidea er en kjertelen som sitter på fremsiden av halsen. Tyroidea lager tyroideahormoner, som er med på å kontrollere vekst og energinivået i kroppen. Ved tilstanden hypotyreose (lavt stoffskifte) produserer skjoldbruskkjertelen for lite tyroideahormoner. Levaxin gis som erstatning for disse tapte tyroideahormonene. 

Enkle fakta

  • Levaxin begynner å virke med en gang, men det kan ta flere uker før symptomene blir bedre
  • De vanligste bivirkningene av Levaxin skyldes at man tar for stor dose av medisinen. Legen din kan hjelpe deg å justere dosen så den blir korrekt. 
  • Levaxin-dosen må monitoreres nøye av din lege under en graviditet. Snakk med legen din dersom du planlegger å bli gravid eller tror du er gravid når du tar Levaxin.

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette legemiddelet gi bivirkninger. Ved riktig dose forekommer bivirkninger sjeldent. De vanligste bivirkningene oppstår hvis man tar for høy dose. Disse bivirkningene vil vanligvis forsvinne når man justerer doseringen. 

De vanlige bivirkningene er de samme symptomene man vil se ved en overaktiv tyroideakjertel (hypertyreose). Det vil si:

  • Rastløshet
  • Søvnproblemer
  • Rødming eller svetting
  • Skjelving
  • Hodepine
  • Kvalme eller diaré

For utfyllende liste med bivirkninger og interaksjoner se legemiddelhåndboka.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler