Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Levaxin

Legemiddel brukt ved lavt stoffskifte (hypotyreose)

Kort info

Handelsnavn: Levaxin
Virkestoff
: Levotyroksin
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Tyroideakjertelen lager tyroideahormoner, som er med på å kontrollere vekst og energinivået i kroppen. Ved tilstanden hypotyreose produserer skjoldbruskkjertelen for lite tyroideahormoner. Levaxin erstatter disse tapte tyroideahormonene. 

Enkle fakta

  • Levaxin begynner å virke med en gang, men det kan ta flere uker før symptomene blir bedre
  • De vanligste bivirkningene av Levaxin skyldes at man tar for stor dose av medisinen. Legen din kan hjelpe deg å justere dosen så den blir korrekt. 
  • Levaxin-dosen må monitoreres nøye av din lege under en graviditet. Snakk med legen din dersom du planlegger å bli gravid eller tror du er gravid når du tar Levaxin.

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Ved riktig dose forekommer bivirkninger sjeldent. De vanligste bivirkningene oppstår hvis man tar for høy dose. Disse bivirkningene vil vanligvis forsvinne når man justerer doseringen. 

De vanlige bivirkningene er de samme symptomene man vil se ved en overaktiv tyroideakjertel (hypertyreose). Det vil si:

  • Rastløshet
  • Søvnproblemer
  • Rødming eller svetting
  • Skjelving
  • Hodepine
  • Kvalme eller diaré

For utfyllende liste med bivirkninger og interaksjoner se legemiddelhåndboka.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.