Hydroksyklorokin

Legemiddel brukt ved revmatisk sykdom som leddgikt, lupus og Sjøgrens syndrom. Brukes også i behandling av malaria. Har blitt forsøkt brukt mot Covid-19, men med lite effekt

| Oppdatert

Handlesnavn: Plaquenil, Quinoric, Resochin, Hydroxychloroquin
Virkestoff: Hydryksyklorokin

Reseptbelagt Gruppe C – Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Den eksakte virkningsmekanismen er ikke kjent. Mange vil føle at symptomer som slitenhet og leddsmerter vil bli dempet. Ved bruk i malariasammenheng påvirker hydroksyklorokin malariaprotozoene i erytrocyttfasen.

Korte fakta

 • Det kan ta opp mot et halvt år før virkningen av medisinen begynner å fungere
 • Man kan ofte kombinere legemiddelet med andre legemidler brukt ved leddsykdom

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Rådfør deg alltid med legen din ved oppstart og særlig dersom du:

 • Tidligere har hatt allergisk reaksjon på bruk av legemiddelet
 • Har hjertesykdom
 • Har psoriasis eller annen hudsykdom
 • Har annen alvorlig sykdom

Forsiktighetsregler

 • Snakk med din lege eller farmasøyt for å forsikre deg om at dine legemidler passer sammen
 • Legemiddelet kan brukes gjennom svangerskap og ammeperiode når det foreligger medisinsk indikasjon. Snakk med din lege.
 • Snakk med din lege hvis du vil stoppe behandlingen

Bivirkninger

Som ved alle andre legemidler så kan hydroksyklorokin gi bivirkninger. Ved lav dosering er alvorlige bivirkninger svært sjeldent. Blant de uønskede bivirkninger som kan oppstå er:

 • Kvalme og vondt i magen
 • Hudforandringer
 • Øyeforandringer
 • Tretthet og hodepine

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler