Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Metotreksat

Legemiddel brukt i behandling av enkelte kreft- og autoimmune sykdommer. I kreftbehandling brukes ofte høydosebehandling. Ved leddgikt, psoriasis eller andre autoimmune sykdommer gis lavdosebehandling

Kort info

Handelsnavn: Methotrexate
Virkestoff:
Metotreksat
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

 • Metotreksat demper immunforsvaret og virker betennelsesdempende.

Enkle fakta

 • Legemiddelet kan gis som sprøyte, i tablettform eller som injeksjonspenn
 • For tilstander som psoriasis, rheumatoid artritt (leddgikt) og Crohns sykdom tar man ofte medisinen en gang i uka
 • Når man tar legemiddelet som lavdosebehandling kan det ta flere måneder før man får behandlingseffekt
 • Mange som tar metotreksat tar samtidig folsyre, også kalt folat. Folsyre beskytter de friske cellene i kroppen og kan redusere bivirkningene fra metotreksat

Bivirkninger

Metotreksat kan ha alvorlige bivirkninger. Det er viktig å få god informasjon av legen sin når man setter i gang med behandling. Man skal ta regelmessige blodprøver mens man går på metotreksat. Enkelte av bivirkningene kan reduseres ved å ta folsyre. Derfor tas dette ofte samtidig som metotreksatbehandling.

Noen av bivirkningene som kan oppstå

 • Kvalme
 • Uvelhet og nedsatt matlyst
 • Lever- og nyrepåvirkning
 • Lungepåvirkning
 • Økt risiko for infeksjoner

Se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka eller felleskatalogen for utfyllende liste over bivirkninger.

Forsiktighetsregler

 • Det er mange medisiner som kan påvirke måten Metoreksat virker. Det er viktig å opplyse din lege om medisiner du bruker fra før eller planlegger å ta.
 • Metotreksat kan ikke brukes av alle. Snakk med din lege. Metotreksat skal blant annet ikke brukes ved:
  • Graviditet, kvinner som prøver å bli gravide eller ammende
  • Alvorlig lever- eller nyresykdom
  • Allergi mot metotreksat
  • Magesår
  • Pågående infeksjon

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.