✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Hva er A-, B-,C-,CF- og F- preparater?

Statens legemiddelverk deler inn de reseptplktige legemidlene i A-, B- og C-preparater.

| Oppdatert

Hva er A-, B-, C-, CF- og F-preparater?

A- preparater

Legemidler klassifisert som sterkt vanedannende kalles et A-preparat. Dette er legemidler som kun skal brukes ved alvorlig sykdom. Disse legemidlene må forskrives på en spesialblankett kalt en A-resept. Eksempler på A-preparater er sterke smertestillende som morfin, og ADHD-medisinen, Ritalin.

B- preparater

Legemidler som er klassifisert som vanedannende kalles et B-preparat. I denne gruppen finner vi beroligende midler som benzodiazepiner, sovemedisiner og enkelte smertestillende medisiner.

C- preparater

C-preparater er alle reseptpliktige legemidler som ikke inngår i gruppe A eller B. 

CF- preparater

CF-preparater er betegnelsen på reseptpliktige legemidler der enkelte pakninger, styrker eller legemiddelformer er unntatt fra reseptplikt. Dette vil si medisiner som for eksempel Ibux og Paracet. Man kan kjøpe inn til en pakke av hver uten resept fra lege. Dette gjelder både apotek og i butikk.

F- preparater

Legemidler som er unntatt reseptplikt, kalles F-preparater.

| Publisert

| Oppdatert