✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Gentamicin

Gentamicin er et antibiotika som brukes ved alvorlige infeksjoner

| Oppdatert

Handlesnavn: Gensumycin, Gentamicin B. Braun,
Virkestoff: Gentamicin
Reseptbelagt Gruppe CHva vil det si?

Virkningsmekanisme

Gentamicin er et antibiotika av typen aminoglykosid.  Virker ved å motvirke bakterienes evne til å produsere proteiner, som igjen vil føre til at bakteriene dør.

Korte fakta

  • Gentamicin kan brukes ved en rekke alvorlige bakterielle infeksjoner som for eksempel sepsis (blodforgiftning)
  • Brukes oftest på sykehus, og ofte som en kombinasjon sammen med penicillin
  • Under behandling kreves det ofte blodprøver for å måle konsentrasjonen av gentamicin i blodet. Dette er for å måle at medisinen er riktig dosert.

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Enkelte pasienter kan være allergiske mot genatmicin.

Gentamicin kan være nyreskadelig og gi hørselsskade ved for stor dose. Gamle pasienter, og pasienter med dårlig nyrefunksjon må vurderes grundig av lege før de får gentamicin. Dersom gentamicin blir brukt under graviditet kan det påføre fosteret skade. Det er uklart om gentamicin går over i morsmelken, og skal derfor vanligvis ikke brukes av ammende kvinner.

Bivirkninger

Som ved alle andre legemidler så kan gentamicin gi bivirkninger. Blant noen av de uønskede bivirkninger som kan oppstå er:

  • Nedsatt hørsel
  • Kvalme
  • Svimmelhet
  • Nyreskade
  • Nerveskader

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler