✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Doksysyklin

Antibiotika brukt ved blant annet klamydia- og mykoplasmainfeksjon

| Oppdatert

Handlesnavn: Doxylin
Virkestoff: Doksysyklin
Reseptbelagt Gruppe C – Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Doksysyklin er en type bredspektret antibiotika av type tetrasyklin. Denne typen antibiotika virker bakteriehemmende, ved å hemme bakterienes proteinsyntese. At antibiotika er bredspektret vil si at det virker på flere forskjellige typer bakterier

Korte fakta

 • Kommer som tabletter
 • Man føler seg ofte bedre etter noen dager, men det er viktig å fullføre kuren som foreskrevet av lege
 • Kan tas med eller uten mat
 • Dersom du har fått doksysyklin på grunna av en seksuelt overførbar sykdom skal du ikke ha noen form for seksuell kontakt under behandlingstiden.

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle:

 • Doksysyklin kan påvirke vekst av tenner, så gis normalt sett ikke til barn under 12 år
 • Skal normalt sett ikke brukes av gravide eller ammende kvinner

Rådfør deg alltid med legen din ved oppstart og særlig dersom du:

 • Tidligere har hatt allergisk reaksjon på bruk av legemiddelet
 • Har lever- eller nyreproblemer
 • Har annen alvorlig sykdom

Forsiktighetsregler

 • Ikke drikk alkohol sammen med doksysyklin
 • Det finnes flere medisiner du ikke skal ta samtidig som du bruker doksysyklin, det skal ikke tas samtidig med jern, kalsium, magnesium, sink eller syrenøytraliserende midler, da disse svekker virkningen av doksysyklin. 

Bivirkninger

Doksysyklin kan som alle andre legemidler gi bivirkninger. Kontakt alltid lege ved nyoppståtte eller alvorlige bivirkninger. Listen over bivirkninger under er ikke komplett. Vanlige bivirkninger er:

Referanser

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler