✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Cefotaksim

Cefotaksim er et legemiddel som brukes mot alvorlige infeksjoner.

| Oppdatert

Handlesnavn: Cefotaksim
Virkestoff: Cefotaksim
Reseptbelagt Gruppe C – Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Cefotaksim er et antibiotika av typen tredjegenerasjons cefalosporin.  Virker ved å motvirke bakterienes evne til å produsere proteiner, som igjen vil føre til at bakteriene dør.

Korte fakta

  • Cefotaksim er et bredspektret antibiotika som brukes mot alvorlige infeksjoner, blant annet bakteriell lungebetennelse, infeksjoner i bukhulen, kompliserte urinveisinfeksjoner og alvorlige infeksjoner i hud og bløtdeler.
  • Brukes også ofte ved sepsis dersom pasienten har nyresvikt.

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Enkelte pasienter kan være allergiske mot cefotaksim eller andre cefalosporin-antibiotika. Disse personene skal ikke bruke legemiddelet.

Bivirkninger

Cefotaksim gir stor risiko for utvikling av resistens og kan påvirke normalflora av bakterier og utvikling av Clostridium difficile-diaré. Cefotaksim har mange av de samme bivirkningene som penicillin, men er mer nyreskadelig.

Referanser

Legemiddelhåndboken.no

Felleskatalogen.no

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler