✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Ibuprofen

Smertestillende og betennelsesdempende legemiddel

| Oppdatert

Ibux er er et smertestillende og betennelsesdempende legemiddel som tilhører gruppen NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen og brukes mot betennelsestilstander og ved smertefulle muskler og ledd. Legemiddelsom brukes ved milde til moderate smerter.


Reseptbelagt Gruppe – CFHva vil det si?

Navn: Ibux, Ibumetin, Brufen retard, Nurofen
Virkestoff: Ibuprofen


Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Ibux bør ikke kombineres med andre medikamenter fra samme legemiddelgruppe (NSAIDS).

Vanligste bivirkninger

  • Kvalme og brekninger
  • Sure oppstøt
  • Diaré

Mer uvanlige bivirkninger

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler