✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Metotreksat

Legemiddel brukt i behandling av enkelte kreft- og autoimmune sykdommer. I kreftbehandling brukes ofte høydosebehandling. Ved leddgikt, psoriasis eller andre autoimmune sykdommer gis lavdosebehandling

| Oppdatert

Handelsnavn: Methotrexate
Virkestoff:
Metotreksat
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

 • Metotreksat demper immunforsvaret og virker betennelsesdempende.

Enkle fakta

 • Legemiddelet kan gis som sprøyte, i tablettform eller som injeksjonspenn
 • For tilstander som psoriasis, rheumatoid artritt (leddgikt) og Crohns sykdom tar man ofte medisinen en gang i uka
 • Når man tar legemiddelet som lavdosebehandling kan det ta flere måneder før man får behandlingseffekt
 • Mange som tar metotreksat tar samtidig folsyre, også kalt folat. Folsyre beskytter de friske cellene i kroppen og kan redusere bivirkningene fra metotreksat

Bivirkninger

Metotreksat kan ha alvorlige bivirkninger. Det er viktig å få god informasjon av legen sin når man setter i gang med behandling. Man skal ta regelmessige blodprøver mens man går på metotreksat. Enkelte av bivirkningene kan reduseres ved å ta folsyre. Derfor tas dette ofte samtidig som metotreksatbehandling.

Noen av bivirkningene som kan oppstå

 • Kvalme
 • Uvelhet og nedsatt matlyst
 • Lever- og nyrepåvirkning
 • Lungepåvirkning
 • Økt risiko for infeksjoner

Se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka eller felleskatalogen for utfyllende liste over bivirkninger.

Forsiktighetsregler

 • Det er mange medisiner som kan påvirke virkningen til Metoreksat. Det er viktig å opplyse din lege om medisiner du bruker fra før eller planlegger å ta.
 • Metotreksat kan ikke brukes av alle. Snakk med din lege. Metotreksat skal blant annet ikke brukes ved:
  • Graviditet, kvinner som prøver å bli gravide eller ammende
  • Alvorlig lever- eller nyresykdom
  • Allergi mot metotreksat
  • Magesår
  • Pågående infeksjon

| Publisert

| Oppdatert