Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Metformin

Legemiddel brukt ved blant annet diabetes type 2

Kort info

Handelsnavn: Metformin, Glucophage
Virkestoff:
Metformin
Reseptgruppe: C – preparat (Hva betyr det?)

Virkningsmekanisme

Metformin virker ved å regulere ned blodsukkeret i kroppen. Metformin gjør at insulin virker mer effektivt og at leveren skiller ut mindre sukker til blodbanen.

Enkle fakta

  • Ofte skrives medikamentet ut når endringer i livsstil, trening og kosthold ikke har senket blodsukkeret til pasienten tilstrekkelig
  • Det er lurt å ta metformin sammen med et måltid for å minske bivirkninger
  • Metformin fører ikke til vektøkning i motsetning til mange andre diabetesmedikamenter

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Ved riktig dose forekommer bivirkninger sjeldent. De vanligste bivirkningene oppstår hvis man tar for høy dose. Disse bivirkningene vil vanligvis forsvinne når man justerer doseringen. 

Vanlige bivirkninger

Sjeldne bivirkninger:

  • En sjelden men alvorlig bivirkning er melkesyreforgiftning. Dette kan skje hos pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.