Atorvastatin

Legemiddel brukt for å motvirke hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og slag.

| Oppdatert

Handlesnavn: Lipitor, Atorvastatin
Virkestoff: Atorvastatin
Reseptbelagt Gruppe C Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Atorvastatin virker ved å senke konsentrasjonen av kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Dette gjør at det dannes mindre avleiringer i blodårene. Legemiddelet vil dermed motvirke tette blodkar og at det dannes blodpropper.

Korte fakta

 • Tilhører gruppen statiner
 • Det er vanlig å ta legemiddelet en gang om dagen
 • Fortsett å ta legemiddelet selv om du føler deg bra. Mange personer med høyt kolesterol har ingen symptomer.
 • Atorvastatin går også under handelsnavnet Lipitor

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Snakk med legen din dersom du:

 • Tidligere har hatt allergiske reaksjoner på dette eller andre legemidler
 • Har nyre, lunge- eller leversykdom
 • Prøver å bli gravid
 • Har muskelsykdom
 • Drikker store mengder alkohol
 • Enkelte antibiotika og andre legemidler kan også øke konsentrasjonen av legemiddelet i blodet
 • Atorvastatin skal ikke brukes av ammende eller gravide

For fullstendig oversikt over hvem som ikke burde bruke legemiddelet, se Legehåndboka eller Felleskatalogen.

Bivirkninger

Legemiddelet gir som regel lite bivirkninger. Noen kan oppleve

 • Hodepine
 • Diaré
 • Kvalme
 • Smerter og svakhet i muskler

I sjeldne tilfeller kan legemiddelet føre til mer alvorlige bivirkninger som

Listen over bivirkninger er ikke komplett. For fullstendig oversikt se Legehåndboka eller Felleskatalogen. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

Forsiktighetsregler

 • Unngå å drikke grapefruktjuice, da dette kan øke konsentrasjonen av legemiddelet i blodet
 • Opplys legen om andre medisiner du bruker. Det finnes en rekke medisiner som ikke skal kombineres med atorvastatin

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler