✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Diklofenak

Betennelsesdempende og smertestillende legemiddel brukt ved leddsykdommer. og muskel- og skjelettplager

| Oppdatert

Handlesnavn: Voltarol, Voltaren, Cataflam
Virkestoff: Diklofenak
Reseptbelagt Gruppe CF – Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Tilhører en gruppe legemidler kalt NSAIDs (ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler). Disse legemidlene virker smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende.

Diklofenak påvirker ikke selve sykdomutviklingen, men virker på symptomene

Korte fakta

 • Kommer som tabletter, gel, stikkpiller og kapsler. Kan også gis intravenøst på sykehus.
 • Smertelindringen kommer relativt raskt. Ofte etter rundt 30 minutter dersom du tar legemiddelet i tablettform.
 • Doseres i lavest mulig dose, kun ved behov og helst i korte perioder. Lege avgjør hvilken dose som er passende

Kan og kan ikke brukes av

Legemiddelet kan ikke brukes av alle. Rådfør deg alltid med legen din ved oppstart og særlig dersom du:

 • Tidligere har hatt allergiske reaksjoner på dette eller andre legemidler
 • Har hatt magesår
 • Har hjerte, kar eller nyre-sykdom
 • Har astma
 • Står på blodfortynnende medisiner
 • Har annen alvorlig sykdom
 • Bør ikke brukes av gravide eller ammende

Bivirkninger

Diklofenak kan som alle andre legemidler gi bivirkninger. Kontakt alltid lege ved nyoppståtte eller alvorlige bivirkninger. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Vanlige bivirkninger er:

 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Sykdomsfølelse

Forsiktighetsregler

 • Diklofenak kan gjøre det vanskeligere å bli gravid
 • Ikke bruk lignende betennelsesdempende samtidig som diklofenak
 • Bør ikke brukes av gravide eller ammende

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler