✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Ozempic

Ozempic er et legemiddel som brukes brukes til å behandle personer over 18 år med diabetes type 2 når diett og fysisk aktivitet ikke gir tilstrekkelig bedring. Ozempic brukes også off label: for behandling av voksne med overvekt og fedme.

| Oppdatert

Om

Handelsnavn: Ozempic Virkestoff: semaglutid

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Hvordan virker Ozempic?

Ozempic virker ved å øke utskillelsen av insulin, og vil på denne måten føre til blodsukkersenkning.

Korte fakta:

  • Ozempic er ikke anbefalt for barn og ungdom under 18 år
  • Medisinen brukes hovedsaklig av pasienter med diabetes type 2, men brukes også «off label» hos pasienter som trenger vektreduksjon da en bivirkning av medisinen er at den demper søtsuget. 
  • Ozmpic kommer på blå resept for pasienter med diabetes 2. Legemiddelet har per nå ikke godkjenning for bruk mot overvekt. Pasienter som ønsker å bruke Ozempic mot overvekt må derfor betale for legemiddelet selv.

Hvordan tar man Ozempic?

Ozempic fås som en penn og settes som injeksjon under huden. Det anbefales å injisere legemiddelet foran på magen, foran på låret eller i overarmen. Du skal få instruksjon av lege eller sykepleier første gang du bruker Ozempic.

Ozempic tas én gang per uke, til samme tid.

Bivirkninger

Blant de vanligste bivirkningene av Ozempic er kvalme, diaré, slitenhet og nedsatt matlyst.

| Publisert

| Oppdatert