✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Cordarone

Legemiddel ved hjerterytmeforstyrrelser

| Oppdatert

Navn: Cordarone
Virkestoff: Amiodaron
Reseptbelagt Gruppe – C – preparat Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Cordarone er en medisin som beskytter hjertet mot rytmeforstyrrelser ved å roe ned de elektriske signaloverføringene i hjertet. En rytmeforstyrrelse vil si at hjertet slår for raskt, for sakte eller ujevnt.

Enkle fakta

  • Cordarone inneholder virkestoffet Amiodaron som er det mest effektive preparatet mot atrieflimmer og en del andre rytmeforstyrrelser i hjertet
  • På grunn av bivirkninger er man tilbakeholden med å bruke medisinen før det er nødvendig

Hvordan bruke medisinen

  • Medisinen gis med høy startdose for best mulig effekt, før den trappes gradvis ned slik at bivirkningene blir færre.
  • Når du bruker Cordarone vil legen følge deg opp for å ta blodprøver av lever- og stoffskifteverdier.
  • Man må være forsiktig med soleksponering, da cordarone gjør at man blir svært lett solbrent, selv med solkrem.
  • Det tar svært lang tid før legemiddelet forsvinner ut av kroppen etter at man har avsluttet behandlingen.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler