Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Cordarone

Legemiddel ved hjerterytmeforstyrrelser

Kort info

Navn: Cordarone
Virkestoff: Amiodaron
Reseptbelagt Gruppe – C – preparat Hva vil det si?

Virkningsmekanisme

Cordarone er en medisin som beskytter hjertet mot rytmeforstyrrelser ved å roe ned de elektriske signaloverføringene i hjertet. En rytmeforstyrrelse vil si at hjertet slår for raskt, for sakte eller ujevnt.

Enkle fakta

  • Cordarone inneholder virkestoffet Amiodaron som er det mest effektive preparatet mot atrieflimmer og en del andre rytmeforstyrrelser i hjertet
  • På grunn av bivirkninger er man tilbakeholden med å bruke medisinen før det er nødvendig

Hvordan bruke medisinen

  • Medisinen gis med høy startdose for best mulig effekt, før den trappes gradvis ned slik at bivirkningene blir færre.
  • Når du bruker Cordarone vil legen følge deg opp for å ta blodprøver av lever- og stoffskifteverdier.
  • Det tar svært lang tid før legemiddelet forsvinner ut av kroppen etter at man har avsluttet behandlingen.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.