Cipralex

Legemiddel brukt ved depresjon og angsttilstander

| Oppdatert

Salgsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopram
Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Om

Cipralex er en type antidepressiva av typen selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Cipralex brukes for å behandle depresjon, forskjellige angstlidelser og tvangslidelse (OCD).

Noen fakta

  • Cipralex er et reseptpliktig legemiddel
  • Det tar vanligvis 4-6 uker før preparatet begynner å virke
  • Dersom du og legen din blir enige om at du burde slutte med medisinene, så skal medisinen trappes ned gradvis for å unngå bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Bivirkninger er vanligst de første 1-2 ukene, og vil som regel avta i intensitet og frekvens etter hvert. 

Vanlige bivirkninger

  • Diaré 
  • Kvalme 
  • Endret søvnmønster 
  • Redusert sexlyst og manglende evne til å oppnå orgasme
  • Noen pasienter kan oppleve at angsten blir sterkere de første 1- 2 ukene man bruker medisinen.
  • Det er viktig med oppfølging av din lege eller psykolog i starten av behandlingsfasen, da noen får økt forekomst av selvmordstanker.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler