✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Buscopan

Krampedempende legemiddel

| Oppdatert

Handelsnavn: Buscopan 
Virkestoff: Butylskopolamin
Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Indikasjon

Buscopan er en medisin som brukes ved:

  • Smertefulle magekramper
  • Gallestein
  • Nyrestein

Bivirkninger

Det er uvanlig å få bivirkninger, men noen får:

  • Tørr munn
  • Uklart syn
  • Forstoppelse

For utfyllende liste med bivirkninger og interaksjoner se felleskatalogen.

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler