Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Innhold

Buscopan

Krampedempende legemiddel

Kort info

Handelsnavn: Buscopan 

Virkestoff: Butylskopolamin

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Buscopan er en medisin som brukes ved:

  • Smertefulle magekramper
  • Gallestein
  • Nyrestein

Det er uvanlig å få bivirkninger, men noen får:

  • Tørr munn
  • Uklart syn
  • Forstoppelse

For utfyllende liste med bivirkninger og interaksjoner se felleskatalogen.

Vær oppmerksom!

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand. Listen over bivirkninger er ikke komplett. Les alltid pakningsvedlegg som følger med medisinen og rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner snakk med din lege, se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.