Allopurinol

Publisert:
Skrevet av: Ola Skaansar, Lege

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Korte fakta

  • Allopurinol reduserer mengden urinsyre i kroppen
  • Det kan ta flere måneder før man får full effekt av allopurinol
  • I starten kan allopurinol gjøre at man får mer smerter, men dette er bare i startfasen. Legen vil ofte skrive ut smertestillende preparater i denne perioden. 

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Allopurinol regnes som et legemiddel som vanligvis tolereres godt. 

Vanlige bivirkninger:

  • Kvalme

Sjeldne bivirkninger:

  • Utslett, kløe og hudforandringer
  • Allergiske reaksjoner