✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Allopurinol

Legemiddel mot urinsyregikt

| Oppdatert

Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Korte fakta

  • Allopurinol reduserer mengden urinsyre i kroppen
  • Det kan ta flere måneder før man får full effekt av allopurinol
  • I starten kan allopurinol gjøre at man får mer smerter, men dette er bare i startfasen. Legen vil ofte skrive ut smertestillende preparater i denne perioden. 

Bivirkninger

Som alle andre medikamenter så kan dette produktet gi bivirkninger. Allopurinol regnes som et legemiddel som vanligvis tolereres godt. 

Vanlige bivirkninger:

  • Kvalme

Sjeldne bivirkninger:

  • Utslett, kløe og hudforandringer
  • Allergiske reaksjoner

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler