✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Aclasta

Brukt til behandling mot benskjørhet (osteoporose)

| Oppdatert

Handelsnavn: Aclasta
Virkestoff: Zoledransyre
Reseptbelagt Gruppe – C – preparat

Korte fakta

  • Aclasta tilhører en gruppe legemidler som kalles bisfosfonater. 
  • Medisinen blir gitt direkte i blodomløpet gjennom en kanyle.
  • Behandlingen blir gitt en gang i året.
  • Aclasta gis til pasienter som av ulike årsaker ikke kan ta tabletter.

Bivirkninger

Det er vanligst å få bivirkninger etter første infusjon

  • Hodepine og svimmelhet
  • Influensalignende symptomer som feber og frysninger
  • Lokal irritasjon ved innstikkstedet
  • Svært sjelden kan det oppstå påvirkning av kjevebenet (benvevsnekrose)

Vær oppmerksom

Denne informasjonen er ikke utfyllende. Husk at legemidler kan ha ulik virkning ut i fra hvilke andre medikamenter du bruker og din helsetilstand.

Listen over bivirkninger er ikke komplett. Legen din har skrevet ut legemiddelet da man mener fordelene veier opp for mulige bivirkninger. Kontakt lege dersom du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger.

For utfyllende liste med bivirkninger, kontraindikasjoner og interaksjoner se pakningsvedlegg, legemiddelhåndboka og felleskatalogen.

Rådfør deg alltid med din lege før du begynner å bruke et nytt medikament.

Skrevet

| Sist oppdatert

Relaterte artikler