Symptomer på at spiralen sitter feil

Symptomer på at spiralen sitter feil

Det er ikke vanlig, men dersom du har spiral, så kan den i enkelte tilfeller flytte seg. Smerte, kraftig blødning, feber eller at trådene er kortere eller lengre enn normalt kan være symptomer på at spiralen sitter feil.

| Oppdatert

Sitter spiralen feil?

Smerte, kraftig blødning, feber eller at trådene er kortere eller lengre enn normalt kan være symptomer på at spiralen sitter feil.

Det er ikke vanlig, men dersom du har spiral, så kan den i enkelte tilfeller flytte seg. Dersom dette skulle skje, så vil det oftest være i løpet av de første månedene etter at du fikk satt inn spiralen. Derfor anbefales det å gjøre en kontroll hos lege 1-2 måneder etter at spiralen er satt inn.

Dersom spiralen sitter feil kan dette skyldes at spiralen har:

  • Vandret ut av livmoren
  • Lagt seg mot livmorveggen
  • Ligger rotert
  • Perforert livmoren og vandret ut i bukhulen

Dersom spiralen ikke sitter på riktig plass vil den ikke beskytte mot graviditet.

Hvordan kan jeg vite om spiralen sitter riktig?

Spiralen er festet til to tynne tråder. Trådene klippes til så de henger ca 3-5cm ut fra livmoren. Du kan selv kjenne etter om trådene er der, og det anbefales å gjøre dette hver måned, gjerne på slutten av hver menstrusjonsperiode. På denne måten kan man vite at spiralen er der den skal være.

Symptomer på at spiralen sitter feil

Det er ikke alltid man har symptomer på at spiralen sitter feil selv om spiralen ikke sitter som den skal. Men ofte kan man få symptomer.

Vanlige symptomer på at spiralen sitter feil er:

  • Du kan ikke kjenne trådene, eller trådene er kortere eller lengre enn normal. Dette kan bety at spiralen ikke sitter der den skal, men det kan også bety at trådene har krøllet seg eller at trådene er klippet for korte.
  • Smerte. Det er normalt med noe smerter den første tiden etter at du har fått en spiral. Men dersom smertene er sterke eller blir stadig verre bør du kontakte lege.
  • Du eller partner kjenner selve spiralen. Det er ikke mulig å kjenne selve spiralen når den ligger på riktig sted. Det skal derfor kun være mulig å kjenne trådene fra spiralen.
  • Unormal blødning. Det er ikke uvanlig med små blødninger etter at du har fått satt inn spiral. Dersom du skulle få kraftige blødninger så kan dette være symptomer på at spiralen sitter på feil sted. Alltid oppsøk lege ved store blødninger fra skjeden.
  • Feber, kraftige menstruasjonskramper eller endret utflod. Kan være symptomer på at spiralen ikke sitter riktig, eller at du har fått en infeksjon.

Er det farlig?

Det er sjeldent farlig, men av og til kan man få komplikasjoner hvis spiralen har flyttet på seg. Spiraler på avveie kan føre til blødninger dersom den skulle skade blodkar. En spiral som ikke sitter der den skal kan også skape infeksjoner hvis den for eksempel skulle perforere livmorveggen og havne i bukhulen.

Når skal man ta kontakt med lege?

Dersom du har symptomer på at spiralen sitter feil bør du ta kontakt med lege. Det er lurt å bruke annen prevensjon dersom du mistenker at spiralen ikke sitter riktig dersom du har tenkt til å ha sex. Det er også lurt å tenke på om du har hatt sex i den perioden spiralen ikke har vært på plass. Spiralen vil kun beskytte mot graviditet når den er riktig plassert.

Hva skjer hos legen?

Legen vil spørre deg spørsmål rundt dine symptomer og vil undersøke om spiralen sitter riktig. Dersom spiralen er feilplassert vil den fjernes, eller erstattes. Spiral kan settes inn og fjernes hos helsesykepleier, jordmor, de fleste fastleger og hos gynekolog. I enkelte tilfeller vil pasienten henvises til gynekologisk avdeling for fjerning av spiral med ultralyd dersom den skulle ha kommet på avveie eller den er vanskelig å fjerne.

| Publisert

| Oppdatert