Premenstruelt syndrom

Premenstruelt syndrom (PMS/PMDD)

Omtrent 80% av alle kvinner oppover enten fysiske eller mentale plager i ukene i tiden mellom eggløsning og menstruasjon. Man ser derfor på dette som et normalfenom. Hos enkelte kan plagene bli svært sterke, stadig vende tilbake og føre til nedsatt funksjon i hverdagen.

| Oppdatert

Hva er premenstruelt syndrom?

Omtrent 80% av alle kvinner oppover enten fysiske eller mentale plager i ukene i tiden mellom eggløsning og menstruasjon. Man ser derfor på dette som et normalfenom. Hos enkelte kan plagene bli svært sterke, stadig vende tilbake og føre til nedsatt funksjon i hverdagen. Da kalles tilstanden premenstruelt syndrom (PMS). Premenstruell dysforisk lidelse (PMDD) er en mer alvorlig og sjelden form for PMS.

Årsaker

Det er usikkert hvorfor noen utvikler premenstruelt syndrom. Man vet at noen vil oppleve mer symptomer enn andre av de normale sykliske svingningene av kjønnshormonene østrogen og progesteron.

Det vil også være en overhyppighet av premenstruelt syndrom hos kvinner som tidligere har hatt depresjon eller fødselsdepresjon.

Symptomer

Kvinner med premenstruelt syndrom kan ha svært forskjellige symptomer. Men blant symptomene som er hyppigst rapportert er:

Psysiske symptomer: humørsvingninger, irritabilitet, nedsatt stemningsleie, angst, fortvilethet

Fykiske symptomer: magesmerter, oppblåsthet, kvalme, vektøkning

Diagnose

Diagnosen stilles av lege. Det kreves grundig informasjon fra pasienten. Det skal sees en klar sammenheng med tilbakevendende plager i tiden mellom eggløsning og menstruasjon. Symptomene skal være til stede i de fleste sykluser. En loggbok kan hjelpe deg å kartlegge dine symptomer over tid.
Det finnes ingen bildeundersøkelser eller blodprøver som kan bekrefte diagnosen. Men det kan godt hende at din lege ønsker å ta blodprøver for å utelukke andre diagnoser.

Behandling

PMS er et naturlig fenomen og det finnes ingen enkel løsning som fører til fullstendig symptomfrihet. Livsstilstiltak som fysisk aktivitet og sunt kosthold vil hjelpe mange. Enkelte vil også kunne ha god effekt av behandling med:

  • P-piller
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Antidepressive medisiner

| Publisert

| Oppdatert