Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

NIH Stroke Scale – NIHSS

Skåringsverktøy for å kartlegge nevrologiske utfall ved mistanke om hjerneslag

1A Bevissthetsnivå
1B Orientering
1C Respons på kommando (lukke øyne + knyte hånd)
2 Blikkbevegelse (horisontal bevegelse til begge sider)
3 Synsfelt (bevege fingre/fingertelling i laterale synsfelt)
4 Ansikt (vise tenner, knipe igjen øynene, løfte øyenbryn )
5 Kraft i høyre armen (holde armen utstrakt 45 grader i 10 sekunder)
5 Kraft i venstre armen (holde armen utstrakt 45 grader i 10 sekunder)
6 Kraft i høyre benet (holde benet utstrakt 30grader i 5 sekunder)
6 Kraft i venstre benet (holde benet utstrakt 30grader i 5 sekunder)
7 Koordinasjon / ataxi (finger-nese-prøve / hæl-kne-prøve)
8 Hudfølelse (sensibilitet for stikk)
9 Språk /afasi (spontan tale, taleforståelse)
10 Tale / dysartri (spontan tale)
11 "Neglekt" (bilateral simultan stimulering av syn og hudsensibilitet)

Om denne siden

Opplysningene som gis på medisin.no er ikke en erstatning for et vanlig legebesøk. Dersom du finner opplysninger i teksten du mener er feil, vennligst ta kontakt med oss.