✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Rabies

Virussykdom som overføres ved spytt eller bitt fra dyr. Typiske symptomer starter gjerne 1 – 3 måneder etter smitte.

| Oppdatert

Om

Rabies er en virussykdom som overføres ved spytt eller bitt fra dyr. Mennesker smittes oftest av hunder eller flaggermus. Sykdommen angriper sentralnervesystemet og spyttkjertler. Sykdommen forekommer i hele verden, er svært sjelden, men oftest dødelig når den først rammer.

Rabiesviruset spres fra bittstedet via nerver til hjernen. På grunn av dette vil faren for sykdom være større jo nærmere hjernen man bites.


Symptomer og funn

Før sykdomsdebuten har man ofte en fase på rundt en uke med feber og smerter rundt bittstedet. Dette kommer ofte rundt 1-3 måneder etter bittet. Pasienten kan deretter få kraftig tørste, hallusinasjoner, krampeanfall, sterk engstelighet og aggresjon. Etterhvert får pasienten gradvis økende lammelser som ender opp i koma. Pasienten vil nesten alltid død innen kort tid (1-2 uker) etter at symptomene har startet.

Diagnostikk

Vanligvis stilles diagnosen basert på sykehistorie, men det kan også påvises virus med test.

Behandling

Dersom man blir bitt av et rabiesinfisert dyr så må bittstedet vaskes grundig. Deretter vil det gjøres en kirurgisk fjerning av vevet hvor bittet har funnet sted. Dette kan forhindre sykdom om det gjøres kort tid etter smitte. Bare et fåtall av pasienter som har utviklet rabiessymptomer har overlevd.

| Publisert

| Oppdatert