Leverbetennelse grunnet infeksjon

Leverbetennelse, også kalt hepatitt, kan ha en rekke årsaker og vil kunne ha svært forskjellige forløp. Oftest skyldes leverbetennelsen en virusinfeksjon. Andre årsaker er alkohol, autoimmun sykdom eller forgiftning.

| Oppdatert

Om

Leverbetennelse, også kalt hepatitt, kan ha en rekke årsaker. Som regel skyldes leverbetennelsen en virusinfeksjon. Andre årsaker til hepatitt kan være overforbruk av alkohol, autoimmun sykdom, forgiftning, legemidler eller familiær sykdom. En hepatitt kan oppstå akutt, eller ha et mer snikende forløp.

Forskjellige typer virus

Hepatitt A – virus

 • Smitter gjennom avføring, spytt og gjennom mat og drikke
 • Utvikles symptomer på akutt leverbetennelse 3-5 uker etter smitte. Fører sjelden til leversvikt. Tilstanden blir aldri kronisk. Tilstanden gir ofte ingen symptomer hos barn. Det finnes vaksine.

Hepatitt B – virus

 • Smitte fra mor til barn under fødsel. Seksuell kontakt og forurensede sprøytespisser
 • Kan ta 6 uker til 6 måneder før man får symptomer. Forløpet av sykdommen kan variere fra influensalignende symptomer til leversvikt. Rundt 90% blir helt friske innen 4 måneder. Omtrent 4% blir kroniske bærere av viruset, som gjør det til en av de vanligste årsakene til kronisk leversykdom. Svært utbredt på verdensbasis (omtrent 1 av 3 har vært smittet). Infeksjonen er sjelden i Norge. Det finnes vaksine.

Hepatitt C – virus

 • Smitter gjennom seksuell kontakt, blodsmitte
 • 80% utvikler kronisk infeksjon. Ubehandlet vil opp mot 30% utvikle skrumplever i løpet av 30år. Det finnes i dag veldig effektiv behandling mot hepatitt C.

Hepatitt D – virus

 • Smitte fra mor til barn under fødsel. Blodsmitte. Tett kontakt mellom mennesker.
 • Krever tilstedeværelse av hepatitt B-virus. Behandlingen vil derfor rettes mot hepatitt B.

Hepatitt E – virus

 • Smitte gjennom kontaminert mat og vann
 • Samme symptomer som ved hepatitt A-virus. Sykdommen er som regel selvbegrensende og gir svært sjelden leversvikt. Hos gravide er infeksjonen alvorlig og fører ofte til akutt leversvikt.

Epstein Barr virus (mononukleose)

 • Kontaktsmitte gjennom spytt er hyppigste smitteform
 • Mononukleose, også kalt kyssesyken. Barn har som regel ingen symptomer. Mens ungdom/voksne typisk kan få slapphet, hodepine, feber, halsbetennelse, forstørrede lymfeknuter, magesmerter og hudutslett. Akutte symptomer går over etter 1-2 uker, mens slitenhet i etterkant av sykdommen kan vare i flere måneder.

Symptomer

Akutte hepatitter debuterer ofte med hodepine, muskel- og leddsmerter, feber og kvalme. Innen få dager/uker blir man ofte gul i huden (ikterus), får diaré, mørk urin og blek avføring. Disse symptomene varer ofte rundt en måned.

Diagnostikk

For å påvise en leverbetennelse vil legen kunne:

 • Spørre deg en rekke spørsmål rundt dine symptomer og din sykehistorie
 • Klinisk undersøkelse der man undersøker magen og resten av kroppen
 • Blodprøver
 • Ultralyd av lever
 • Vevsprøve fra lever kan av og til være nødvendig

Behandling

Behandlingen vil rette seg etter hvilket virus som forårsaker leverbetennelsen.

| Publisert

| Oppdatert