Apekopper

Apekopper

En sykdom forårsaket av orthopoxvirus. Tilstanden ble først påvist hos mennesker i Kongo i 1970

| Oppdatert

Hva er apekopper?

Apekoppviruset ble først påvist hos mennesker i Kongo i 1970. Sykdommen er mest utbredt i Vest- og Sentral-Afrika. Det har vært få sykdsomtilfeller i Europa frem til nå, men i 2022 ble det rapportert om flere tilfeller av innenlandssmitte i flere land i Europa. Hovedvert for viruset i Afrika er gnagere. Aper blir syke av viruset, men er ikke hovedvert.

Er apekopper farlig?

Kun i svært sjeldne tilfeller fører apekopper til alvorlig sykdom eller død.

Smittemåte

Viruset kan smitte gjennom nærkontakt med infiserte personer og gjennom spytt eller dråpesmitte. Viruset kan også smitte gjennom sex, eller ved indirekte smitte som ved for eksempel bruk av samme håndklede eller sengetøy. Viruset kan også smitte gjennom kontakt med infiserte dyr eller ved inntak av kjøtt som ikke er gjennomkokt.

Symptomer

Ofte vil de første symptomene man får være hodepine, muskelsmerter, hovne lymfeknuter og feber. Etter noen dager utvikles gjerne et kløende utslett, som etter noen dager vil utvikle seg til væskefylte vabler. Disse vil senere tørke inn og det dannes skorper. Utslettet starter ofte i ansiktet eller rundt kjønnsorganet. Etter hvert vil utslettet spre seg til resten av kroppen.

Behandling

Sykdommen er selvbegrensende og går over av seg selv. Man kan gi medisiner for å lindre symptomer.

Når er man smittsom og hvor lenge varer sykdommen?

 Det tar vanligvis mellom 6-13 dager fra man blir smittet til man begynner å få symptomer. Man er smitteførende fra man begynner å få symptomer til skorpene har falt av og det er dannet ny, frisk hud under. Sykdommen varer ofte mellom 2-4 uker.

| Publisert

| Oppdatert