✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

✔️Til helsevesenet og privatpersoner

✔️Diskret levering

Hyperaldosteronisme

Hyperaldosteronisme vil si at man produserer for mye av hormonet aldosteron. Dette fører til at blodtrykket blir for høyt. Tilstanden krever kirurgisk eller medisinsk behandling.

| Oppdatert

Om

Hyperaldosteronisme vil si at man produserer for mye av hormonet aldosteron. Aldosteron er et hormon som skilles ut fra binyrebarken. Hormonet virker ved å regulere kroppens væske- og saltbalanse.

Binyrene ligger på toppen av hver sin nyre. Binyrene er ansvarlige for å produsere en rekke hormoner. Aldosteron produseres i  det ytterste laget kalt binyrebarken.

For mye aldosteron gjør derfor at væske- og saltmengden kommer ut av balanse. Dette kan føre til at blodtrykket blir for høyt og at man får saltforstyrrelser i kroppen. Man skiller mellom primær og sekundær hyperaldosteronisme. Primær hyperaldosteronisme er den hyppigste årsaken til hyperaldosteronisme.

Årsaker

Primær hyperaldosteronisme

Ved primær hyperaldosteronisme så vil årsaken til de forhøyede aldosteronverdiene ligge i binyren.

De to vanligste årsaken til primær hyperaldosteronisme er:

 1. At den éne eller begge binyrene er overaktive (binyrehyperplasi, rundt 60-70% av tilfellene)
 2. At man har en godartet aldosteronproduserende svulst i binyren (binyreadenom), også kalt Conns syndrom (rundt 30-40% av tilfellene).

Sekundær hyperaldosteronisme

Skyldes økt utskillelse av aldosteron på grunn av sykdom som sitter utenfor binyrene. Dette kan for eksempel være ved hjertesvikt, lever- eller nyresykdom.

Komplikasjoner

Aldosteronoverskudd fører til forhøyet blodtrykk. Dette vil igjen øke risikoen for en rekke andre sykdommer, blant annet: Hjerneslag, metabolsk syndrom, redusert benmasse, nyresvikt, hjertesykdom  og hjerteflimmer.

Pasienter som har høyt blodtrykk på grunn av hyperaldosteronisme vil ha mer komplikasjoner enn pasienter som har høyt blodtrykk uten noen spesifikk årsak.

Symptomer og tegn

Vanlige symptomer og tegn ved hyperaldosteronisme er:

 • Ha forhøyet blodtrykk
 • En del har lave verdier av mineralet kalium
 • Tretthet og muskelsvakhet
 • Noen vil tisse oftere en vanlig eller må stå opp om natta for å tisse
 • Mange vil ikke ha noen symptomer i det hele tatt

Når oppsøke lege?

Spør legen din om muligheten for at du har hyperaldosteronisme dersom du har:

 • Høyt blodtrykk, særlig hvis du må bruke mange medisiner for å kontrollere blodtrykket ditt
 • Høyt blodtrykk og familiehistorie med hyperaldosteronisme
 • Høyt blodtrykk og familiehistorie med hjerneslag hos familiemedlemmer yngre enn 40 år
 • Høyt blodtrykk og søvnapné
 • Andre symptomer som listet over, eller dersom du er bekymret

Diagnostikk

Dersom du har høyt blodtrykk vil ofte legen ta blodprøver for å finne ut om det er en bakenforliggende årsak. Legen kan særlig mistenke primær hyperaldosteronisme dersom

 • Det er en ung pasient med høyt blodtrykk
 • Vanlige blodtrykksmedisiner ikke fungerer
 • Lignende sykdom finnes i familien
 • Plutselig inntreffende høyt blodtrykk
 • Høyt blodtrykk og lave kaliumverdier i blodet
 • Binyresvulst og samtidig forhøyet blodtrykk
 • Alvorlig søvnapné

Dersom legen mistenker hyperaldosteronisme kan man gjøre en rekke nye undersøkelser. Blant annet:

 • Ta utvidete blodprøver 
 • Saltvannsbelastning. Her får man injisert to liter saltvann i løpet av to timer, før det tas nye blodprøver som måler konsentrasjonen av aldosteron
 • CT-/MR– undersøkelse av binyrer
 • Binyrevenekateterisering er en metode der man legger inn et kateter i en blodåre som leder inn til binyren. Dette er en undersøkelsesmetode der man kan finne ut av om aldosteron produseres i en svulst eller om binyrene er overaktive uten at det foreligger noen svulst

Behandling

Ved sykdom i én binyre anbefales det vanligvis kirurgisk fjerning av binyren (adrenalektomi)

Ved overaktive binyrer (binyrehyperplasi) anbefales det å bruke en medisin som motvirker effekten til aldosteron. Førstevalget er en medisin som kalles Spironolakton.

Både kirurgisk og medisinsk behandling gir effektiv reduksjon av blodtrykket hos pasienter med hyperaldosteronisme.

Oppfølging og prognose

Etter operasjonen kan noen pasienter få for lave aldosteronkonsentrasjon og for høy kaliumkonsentrasjon i blodet, altså det motsatte av det som opprinnelig var problemet. Dette behandles ved å gi tilførsel av medisiner kalt mineralokortikoider som har samme effekt som aldosteron.

Det er vanlig med tett oppfølging fra lege der man blant annet måler blodtrykk og kontrollerer blodprøver i tiden etter behandling.

Det er god prognose etter kirurgisk fjerning av adenom. Omtrent halvparten får normalisert sitt høye blodtrykk. Hos de øvrige oppnår man som regel kontroll av blodtrykket ved hjelp av blodtrykkssenkende medisiner.

| Publisert

| Oppdatert